Dragonica

Thể loại:  MMORPG
Nhà sản xuất:  Gravity Games (HQ)
Closed Beta:  08/03/2012
Open Beta:  15/03/2012
Website:  http://dr.gate.vn

Tây Du Ký

Thể loại: MMORPG
Nhà sản xuất: LineKong
Closed Beta: 23/02/2010
Open Beta: 27/03/2010
Website: http://tdk.gate.vn

Thiên Long Bát Bộ

Thể loại: MMORPG
Nhà sản xuất: SOHU
Closed Beta: 15/06/2007
Open Beta: 15/08/2007
Website: http://tl.gate.vn

MU Việt Nam

Thể loại: MMORPG
Nhà sản xuất: Webzen inc
Closed Beta: 15/05/2009
Open Beta: 18/06/2009
Website: http://mu.gate.vn

Granado Espada - Bá Chủ Thế Giới

Thể loại: MMORPG
Nhà sản xuất: IMC Games
Closed Beta: 15/05/2009
Open Beta: 18/06/2009
Website: http://ge.gate.vn