TẠI SAO BẠN CHỌN FPT ONLINE?

 

Tài sản lớn nhất của chúng tôi không phải là “con người giỏi” mà là “CON NGƯỜI PHÙ HỢP”. Vì thế, chúng tôi luôn nỗ lực để việc xây dựng đội ngũ nhân viên của FPT ONLINE luôn đúng hướng nhất.

 

Với các loại hình kinh doanh dịch vụ đặc thù của công ty, chúng tôi đang tìm kiếm những nhân viên không chỉ cần một công việc mà còn tìm kiếm một nhân viên cần một công việc thử thách.

 

 

Nếu Bạn là một trong những tuýp người sau:

 

- Không có tham vọng thăng tiến trong nghề nghiệp.

- Bằng lòng với công việc nhàn hạ và lương “đủ sống qua ngày”.

- Lo lắng khi phải làm việc với những người thông minh, năng động trong môi trường thử thách nhất.

 

thì Bạn có thể dừng tại đây và không cần đọc tiếp thông tin này!

Với xu thế hội nhập Kinh tế Quốc tế hiện nay, điều mà Bạn quan tâm khi tìm việc là gì?

 

- Một Công ty làm việc năng động, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến nghề nghiệp?

- Một Công ty có khả năng tồn tại và tiếp tục phát triển, không bị diệt vong trước yêu cầu, tiêu chuẩn ngày càng cao, khắt khe của thị trường và khách hàng.

- Một môi trường được khuyến khích thường xuyên và tạo điều kiện để nhân viên nâng cao tính chuyện nghiệp trong nghề nghiệp.

- Một công ty quan tâm không chỉ lợi nhuận mà quan tâm cả đời sống tinh thần của nhân viên.

 

Nếu Bạn là người quan tâm đến những điều trên khi tìm kiếm một nghề nghiệp thì đừng ngần ngại nộp hồ sơ cho chúng tôi.

 

 

 

 

Tham khảo thêm: Con người là yếu tố quyết định thành công của FPT